"Gerçeğin peşinde, Adaletin hizmetinde."

19 Ekim 2023 Perşembe
____________________________

08.00 – 10.30 KAYIT

10.30 – 12.30 ADLİ TRAFİK VE BİLİRKİŞİLİK
Moderatör : Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN / Abdurrahman SAVAŞ
  Trafik Kazalarına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi   Muhammed DEMİREL
  Trafik Kazalarında Bilirkişilik Uygulamaları   Nedim KAYA
  Karayollarında Tüm Tarafların Kusursuzluk Durumu: Vaka Analizi   Yavuz Selim GÜÇLÜ
  Yargıtay Kararları Açısından Trafik Kazalarının Değerlendirilmesinde
  Karşılaşılan Sorunlar    Mustafa YAPICI

12.30 – 14.00       YEMEK ARASI

14.00 – 15.30       ADLİ TOKSİKOLOJİ VE BİLİRKİŞİLİK
Moderatör       : Ahmet BELCE / Gökhan UMUT
  Dünya'da ve Ülkemizde Adli Eczacılık   Habibe Güldem MERCANOĞLU
  Adli Tıp Kurumunda Güncel Farmasotik Toksikoloji Uygulamaları   Yeter Erol ÖZTÜRK
  Adli Toksikolojide Genetik   Göksun DEMİREL
  Türkiye'de Uyuşturucu İle Mücadelede Mevcut Durum   Erdem Koç
  Uyuşturucu Madde İle Mücadelede Kimyasal Profilleme Yöntemi   Çağdaş AKSOY
  Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Uygulamaları   Mustafa ÖZCAN

15.30 – 16.00       KAHVE ARASI

16.00 – 17.30       DÜNYA'DA ADLİ BİLİMLER VE BİLİRKİŞİLİK
Moderatör       : Muharrem ÜRGÜP / Barış TORAMAN
  Türkiye'de Bilirkişilik Sistemi   Abdulkadir KUTLUK
  ABD'de Bilirkişilik Sistemi   Ali KOÇAK
  Azerbaycan'da Bilirkişilik Sistemi   Ömerov Celaleddin İbrahimoğlu
  Azerbaycan'da Askeri Adli Tıp ve Patolojik Anatomi Ekspertiz
  Merkezinin Organizasyon Yapısı ve İşleyişi     Rahim MAMADOV
  Özbekistan'da Bilirkişilik Sistemi   Uchkun Uzakov


17.30 – 18.00       KAHVE ARASI

18.00 – 19.30       TCK'DA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Moderatör       : Osman ATALAY
Moderatör       : Gürsel ÇETİN
Moderatör       : Yasemin BALCI
Moderatör       : Başar ÇOLAK
Moderatör       : Kağan GÜRPINAR
Moderatör       : Mehmet Ali SELÇUK
Moderatör       : Hasan Turan KARATEPE
Moderatör       : Selman DURSUN
20 Ekim 2023 Cuma
____________________________

08.30 – 10.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

10.00 – 12.00 AÇILIŞ PROGRAMI

12.00 – 14.00 YEMEK ARASI

14.00 – 15.30 ADLİ TIP VE İNSAN HAKLARI
Moderatör : Cüneyt YÜKSEL / Gürsel ÇETİN
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Adli Tıp İle İlgili Sorunlar
  ve Çözüm Önerileri     Hacı Ali AÇIKGÜL
  Dünya'da Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve
  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)   Muharrem KILIÇ
  Sağlık Hukuku Açısından Adil Yargılanma İlkesinin İdari Yargıya
  Etkisi     Selami DEMİRKOL
  İnsan Hakları ve Adli Tıp Uygulamaları   Ahmet Nezih KÖK


15.30 – 16.00       KAHVE ARASI

16.00 – 17.30       ADLİ PSİKİYATRİ - CİNSİYET HOŞNUTSUZLUĞUNDA KARŞILAŞILAN
      MEDİKAL, CERRAHİ VE ADLİ SORUNLAR
Moderatör       : Abdulkerim YILDIRIM / Sefa SAYGILI
  Erişkinlerde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu ve Adli Yönü   Şenol TURAN
  Çocuklarda Cinsiyet Hoşnutsuzluğu   Murat COŞKUN
  Transseksüel Cerrahide Yaşanan Sorunlar ve Komplikasyonlar   Zeki BAYRAKTAR
  Yargıtay Kararları Işığında Cinsiyet Değişikliği   Fahri Erdem KAŞAK

17.30 – 18.00       KAHVE ARASI

18.00 – 19.30       ADLİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ
Moderatör       : Mehmet Akif İNANICI / Süleyman Serhat GÜRPINAR
  Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Müfredatı    Ekin Özgür AKTAŞ
  Dünya'da Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi    Yasemin BALCI
  Üniversitelerde Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi   Abdullah Coşkun YORULMAZ
  Türkiye'de Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi   Hikmet Ergin DÜLGER
  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Adli Bilimler Eğitim Sistemi   Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ
21 Ekim 2023 Cumartesi
____________________________

09.00 – 10.30 KİTLESEL FELAKET VE KİMLİKLENDİRME / 1.OTURUM
Moderatör : Necmi ÇEKİN / Mehmet TOKDEMİR
  Afet ve Adli Tıp - Kahramanmaraş Deneyimi   Hüseyin Çetin KETENCİ
  Afet ve Adli Tıp - Hatay Deneyimi   Erdoğan KARA
  Afet ve Adli Tıp - Adıyaman Deneyimi   Yusuf ATAN
  Afet ve Adli Tıp - Malatya Deneyimi   Mücahit ORUÇ
  Depremzede Bir Adli Tıp Öğretim Görevlisi Gözüyle Hatay Deneyimi   Uğur KOÇAK

10.30 – 11.00       KAHVE ARASI

11.00 – 12.30       KİTLESEL FELAKET VE KİMLİKLENDİRME / 2.OTURUM
Moderatör       : Necmi ÇEKİN / Mehmet TOKDEMİR
  Depremzede Bir Adli Tıp Uzmanı Gözüyle Kahramanmaraş Deneyimi   Murat KAMALAK
  Afet ve Adli Tıp - Kahramanmaraş Deneyimi   İsmail ÇOBAN
  Afet ve Adli Tıp - Hatay Deneyimi   Abdullah Benna SARIN
  Deprem Bölgesindeki Adli Kimliklendirme Çalışmaları
  Diyarbakır Deneyimi   Altan GÜNAYDIN
  Deprem Bölgesindeki Adli Biyolojik Kimliklendirme Çalışmaları   Bestami ÇOLAK

12.30 – 14.00       YEMEK ARASI

14.00 – 15.30       MALULİYET VE ENGELLİLİK
Moderatör       : Ali Cengiz KÖSEOĞLU / Mustafa OKUDAN
  Meslek Hastalıklarında Yaşanan Adli Tıbbi Sorunlar ve Çözüm
  Önerileri   Cebrail ŞİMŞEK
  Maluliyet Oranı Hesaplamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri   Nurettin Nezih ANOLAY
  Maluliyet, Çalışma Gücü Kaybı ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespitinde SGK Uygulamaları   Sebahattin YILMAZ
  Yargıtay Açısından Maluliyet ve Engellilik Raporlarının
  Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar   Yunus YILMAZ

15.30 – 16.00       KAHVE ARASI

16.00 – 17.30       SAĞLIK HUKUKU
Moderatör       : Mahmut KOCA / Ahmet Nezih KÖK
  Hekimin Estetik Müdahaleden Kaynaklı Sorumluluğu   Bahadır DEMİR
  Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Vakalarda
  Otopsinin Yeri ve Önemi   Recep FEDAKÂR
  Adli Bilirkişilik Hizmetlerinde Yapılan Hatalar   Ekin Özgür AKTAŞ
  İdarenin Sağlık Hizmeti Sunumundan Kaynaklı Hukuki Sorumluluğu   Selami DEMİRKOL
  Yargıtay Kararları Işığında Tıbbi Uygulama Hataları   Ahmet ER

17.30 - 18.00       KAHVE ARASI

18.00 - 19.30       SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI

20.30       GALA PROGRAMI

22 Ekim 2023 Pazar
____________________________

09.00 – 10.30 ADLİ BELGE İNCELEME VE BİLİRKİŞİLİK
Moderatör : Faruk AŞICIOĞLU / Ahmet Cahit İYİLİKLİ
  Dünya'da Adli Belge İncelemenin Tarihçesi   Erol KAM
  Dünya'da Adli Belge İncelemeciliğinin Günümüzdeki Durumu ve
  Geleceğe Yönelik Projeksiyonu   Rıza YILMAZ
  Adli Belge İncelemeciliğinde Biyometrik İmzaların Örnek Vakalarla
  Değerlendirilmesi     Özay DÖRTTEPE
  Emniyet Kriminal Laboratuvarlarında Adli Belge İnceleme
  Uygulamaları     Serdar NEŞE
  El Yazısı ve İmzaların Oluşturulma Zamanının Belirlenmesi   Mustafa Fatih YAVUZ

10.30 – 11.00       KAHVE ARASI

11.00 – 12.30       ADLİ BİLİŞİM
Moderatör       :Eyup YEŞİL / Yaşar BECERİKLİ
  Kripto Para Sahteciliği   Adnan KEÇE
  Yapay Zekâ ve Hukuki Sorumluluk   Hasan Kadir YILMAZTEKİN
  Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Çalışmaları   Mahmut Esat YILDIRIM
  Adli Bilişimde Yerli Yazılımlar   Ali GÖRÇİN
  İnternete Bağlı Akıllı Cihazların (IoT) Adli Bilişim Açısından
  İncelenmesi     Zafer ÖZKARA

12.30           KAPANIŞ