"Bilimin ışığında adalet"

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

“16. Adli Tıp Günleri için gönderilen bildilerilerin değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup; şu ana kadar kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmiştir. Tablo periyodik olarak güncellenecektir. “

Son güncelleme: 20.10.2018

Alan Bildiri No Başlık Yazarlar
Adli Antropoloji P1 Komşu kemiklerde tek bir yaralanmanın sebep olduğu ortak lezyonların travma analizi Mahmut Enes Öztürk, Yunus Emre Çakır, Özge Ünlütürk, Murat Nihat Arsla
Adli Bilişim P2 Üniversite öğrencilerinin siber suç mağduriyeti deneyimleri Mine Özaşçılar, Can Çalıcı, Neylan Ziyalar
Adli Bilişim P3 Çevrimiçi oyunlarda kişisel verilerin paylaşımı sorunsalı Nisan Doğan, Damla Zaimoğlu
Adli Bilişim P4 Güncel bir suç işleme aracı: Çevrimiçi oyunlar Seda Bayraktar, Buse Or
Adli Bilişim P5 Ses sinyallerinin adli bilişim açısından önemi Fulya Akdeniz, Yaşar Becerikli
Adli Bilişim P6 Android tabanlı mobil cihazlarda son etkinleştirme tarihinin tespit edilmesi Adnan Keçe, Bülent Doğan, Timur Kaan Gündüz
Adli Bilişim P7 FETÖ iltisaklı Twitter kullanıcılarının makine öğrenmesi ile otomatik tespiti İsmail Eren
Adli Bilişim P8 Adli yüz karşılaştırmada kullanılan süperimpozisyon ve antropometrik yöntemlerin makine öğrenmesi ile otomatik yaptırılması İsmail Eren, Timur Kaan Gündüz
Adli Bilişim P9 Şifre kırma saldırıları için cihaz tasarımı ve Türkçe sözlük oluşturulması Kenan Yaşar, Timur Kaan Gündüz, Mehmet Nadir Kurnaz
Adli Biyoloji P10 Birden fazla insan iskeletinin toplu halde bir arada bulunduğu vakalarda Adli Tıp Kurumunda uygulanan DNA ile kimliklendirme metodolojisi Bestami Çolak
Adli Biyoloji P11 Bir cinsel istismar olgusu nedeniyle biyolojik örnek alımından analize süreç Hüsniye Canan, Kemal Yılmaz, Necmi Çekin, Ayşe Serin
Adli Biyoloji P12 Farklı STR kitleri kullanımının nesep vakalarına katkısı: Olgu sunumu Neslihan Alpay Aral, Filiz Usta Bal
Adli Biyoloji P13 Karışık örneklerde Differansiyel Lysis Yöntemi ile mağdur epiteli ile şüpheli sperminin ayrıştırılması Bestami Çolak, Özgür Sevim
Adli Biyoloji P14 Adli bilimlerde ultra ısılara maruz bırakılmış insan kemik ve diş örneklerinde DNA profillemesi Emel Hülya Yükseloğlu, Kadir Daştan, Fatma Çavuş Yonar, Gülten Rayimoğlu, Ömer Karataş, Faruk Aşıcıoğlu
Adli Biyoloji P15 Adli bilimlerde yüksek ısıya maruz bırakılmış insan kemik ve diş örneklerinde organik ve inorganik temelli DNA çekitleme tekniklerinin karşılaştırılması Kadir Daştan, Emel Hülya Yükseloğlu, Gülten Rayimoğlu, Fatma Çavuş Yonar, Ömer Karataş, Faruk Aşıcıoğlu
Adli Kimya P16 HS-GC-MS metodu ile postmortem kan örneklerinde formik asit analizi ve sonuçların değerlendirilmesi Orhan Destanoğlu, İsmail Ateş
Adli Kimya P17 Düşük miktardaki saç örneğinde bağımlılık yapan maddelerin LC-MS/MS ile tayini Elif Kesmen Öz, Ahmet Nezih Kök
Adli Kimya P18 Metamfetaminin idrarda ve kanda tayini için immünolojik sonuçlarının LC-MS/MS yöntemi ile teyidi Elif Kesmen Öz, Esra Köse, Ahmet Nezih Kök
Adli Kimya P19 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Toksikoloji Laboratuvarına son 6 ay içinde gönderilen olguların değerlendirilmesi Fatma Topataş Kıyıksan, İsmail Ethem Gören, Mustafa Kırtışoğlu, Necmi Çekin
Adli Kimya P20 Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinin canlı olgularda uyuşturucu-uyarıcı madde analiz sonuçları Mustafa Kırtışoğlu, Kenan Kaya, Aybike Dip, Mehmet Dişbudak, Necmi Çekin
Adli Kimya P21 Sentetik kannabinoid CUMYL-CYBINACA’nın in vitro ve in vivo metabolizmasının belirlenmesi Yeter Erol Öztürk, Oya Yeter, Serkan Öztürk, Göksun Karakuş, İsmail Ateş, Yalçın Büyük, Türkan Yurdu
Adli Kimya P22 Sentetik kannabinoid CUMYL 4-CN BINACA intoksikasyonu ile ölüm olgularında HS-GCMS yöntemiyle kanda serbest siyanür tayini Yeter Erol Öztürk, Oya Yeter, Gül Evren Yavuz, Fatma Betül Çığman, İsmail Ateş, Perihan Yardımcıoğlu, Ebru Aydın Altepe
Adli Patoloji – Otopsi P23 Kontrolsüz kullanılan bir insektisit olan alüminyum fosfit zehirlenmesine bağlı bebek ölümü Cem Terece, Veysel Osman Soğukpınar, Nazım Özdemir, Sinem Polat
Adli Patoloji – Otopsi P24 Orbita tavan kırığı: Postmortem olgu sunumu ve kaynakların gözden geçirilmesi Cemyiğit Deveci, Sema Demirçin
Adli Patoloji – Otopsi P25 Suda boğulmayla sonuçlanan trafik kazaları Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy
Adli Patoloji – Otopsi P26 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde “Patpat” kazası sonucunda meydana gelen ölümlerin değerlendirilmesi Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy, Muhammet Çelik, Nazım Ercüment Beyhun
Adli Patoloji – Otopsi P27 Ventrikül içi kist hidatik rüptürü sonucu ölüm: Olgu sunumu Emre Gürbüz, Mustafa Çeltek, Zeynep Akın, İsmail Çoban, Taner Daş
Adli Patoloji – Otopsi P28 Spontan koroner arter diseksiyonu: Bir otopsi olgusu Esra Gürlek Olgun, Gonca Pişkin Kesici, Gülden Sözer, Hülya İşler
Adli Patoloji – Otopsi P29 Fitisiz Bulbi (Son dönem göz): Otopsi olgusu Gülden Sözer, Esra Gürlek Olgun, Gonca Pişkin Kesici
Adli Patoloji – Otopsi P30 Trabzon’da otopsisi yapılan iş kazası ölümleri Halil Boz, Hüseyin Çetin Ketenci, İbrahim Demir, Halil İlhan Aydoğdu, Mehmet Askay, Erdal Özer, Nazım Ercüment Beyhun
Adli Patoloji – Otopsi P31 Trafik kazasına bağlı oluşan delici cisim yaralanması: Olgu sunumu Hasan Din, Abuzer Gülderen, Tuba Şahinoğlu Güneş, Sertaç Dalgıç, Selçuk Çetin
Adli Patoloji – Otopsi P32 Ev kazaları, öngörülebilir ve önlenebilir ölüm: Olgu sunumu Ebubekir Burak Çelik, Kenan Kaya, Kemal Çağdaş Yıldırım, Necmi Çekin
Adli Patoloji – Otopsi P33 Nadir görülen bir iş kazası: Bağla boğulma Kenan Kaya, Eren Akgündüz, Ebubekir Burak Çelik, Tamer Eren, Necmi Çekin
Adli Patoloji – Otopsi P34 Akut miyokard infarktüsü sonrası gelişen sol ventrikül serbest duvar rüptürü: Olgu sunumu Nazif Harun Vicdanlı, Muhammet Batbaş, Gökhan Artaş, Ömer Tokgözlü
Adli Patoloji – Otopsi P35 Av tüfeği ile kafaya yapılan iki atışla gerçekleştirilen bir intihar Refik Akman, Mehmet Atılgan, Murat Akkoyun, Okan Kılınç
Adli Patoloji – Otopsi P36 Spontan koroner arter diseksiyonuna bağlı ani ölüm: Olgu sunumu Seher Koçer, Aysel Bayram
Adli Patoloji – Otopsi P37 Tüm vücutta sabunlaşma: Bir olgu sunumu Selahattin Artuç, Melikşah Raşit Demircan, Alper Doğan, Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci
Adli Patoloji – Otopsi P38 Damar yaralanmalarına bağlı ölümlerde kan lekesi model analizi yöntemleri ile olayın yorumlanması: İki olgu Selahattin Yalçınkaya, Yunus Yürekli, İsmail Çoban, Durmuş Kumru, Murat Nihat Arslan
Adli Patoloji – Otopsi P39 Otopsi yapılan 15 yaş üzeri kadın ölümleri Mustafa Talip Şener, Şaban Polat, Ahmet Nezih Kök
Adli Patoloji – Otopsi P40 Kawasaki hastalığına bağlı kardiak ölüm: Pediatrik olgu sunumu Erdoğan Kara, Ayşe Özgün Şahin, Emine Sezer, Murat Nihat Arslan
Adli Patoloji – Otopsi P41 Afibrinojenemi tanılı hastada dalak rüptürü sonrası ölüm: Olgu sunumu Erdoğan Kara, İsmail Çoban, Emre Yuluğ, Bahadır Yüce, Makbule Dur, Nicel Yıldız
Adli Patoloji – Otopsi P42 Hava embolisine bağlı dalgıç ölümü: Olgu sunumu Murat Serdar Gürses, Bülent Eren, Filiz Eren, Furkan Temel
Adli Patoloji – Otopsi P43 Bütan, propan gibi volatil gazlarla zehirlenme: Retrospektif vaka serisi Murat Serdar Gürses, Taner Aydoğan, Bülent Eren, Filiz Eren
Adli Patoloji – Otopsi P44 Bir anlık hata: Olgu sunumu Murat Çavuşoğlu, Musa Dirlik
Adli Patoloji – Otopsi P45 Madende tedbirsiz patlama: Bir olgu sunumu Murat Çavuşoğlu, Musa Dirlik
Adli Psikiyatri P46 Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi kapsamında adli psikiyatrik değerlendirmesi yapılan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı olgular Mustafa Talip Şener, Ali Macit, Emin Yoğurtçuoğlu, Ahmet Nezih Kök
Adli Psikiyatri P47 Lise öğrencilerinde sanal zorbalık ve mağduriyet: Çevresel faktörler, narsisizm ve özyeterlik ilişkisi Sinem Yıldız İnanıcı, Emine Alaca, Selda Küçük, Sümeyye Arisoy, Mehmet Akif İnanıcı
Adli Psikiyatri P48 Frontotemporal demans ve cezai ehliyet tespiti: Olgu sunumu Tuğçe Güven, Ezgi Çekin Akkaş, Ahmet Depreli, Emre Çırakoğlu, Tuba Özcanlı
Adli Tıp – Adli Bilimler P49 Adli tıp anabilim dallarında yapılmış uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülme oranının değerlendirilmesi Derya Çağlayan Serin, Cemil Çelik, Ahsen Kaya, Ekin Özgür Aktaş
Klinik Adli Tıp P50 Acil servise başvuran delici-kesici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi Ahmet Demir, Vahap Göçük, Turgay Börk, Abdurrahim Türkoğlu
Klinik Adli Tıp P51 Alt ekstremite yaralanmasına bağlı kompansatuar skolyoz ve maluliyet Ahmet Depreli, Ersin Çelik, Mehmet Ali Malkoç, Selahattin Kuşhan, Nurettin Nezih Anolay
Klinik Adli Tıp P52 Olgu sunumu: Cinsel istismar mağdurlarında ortaya çıkan travma sonrası stres bozukluğu ve maluliyet Yusuf Tetik, Fatih Şahin, İbrahim Söylemez, Serdar Özdil, Mehmet Özbay, Nurettin Nezih Anolay
Klinik Adli Tıp P53 “Meslekte kazanma gücü kaybı”, “Malulen emeklilik”, “Engellilik oranı” kavramlarına bakış: Olgu sunumu Başak Coşkun, Zehra Yavuz, Fikret Yeşiloğlu
Klinik Adli Tıp P54 Başparmak ulnar kollateral ligament yırtığının (Stener lezyonu) adli tıbbi açıdan değerlendirilmesi Erkan Doğan, Sibel Çağlar Atacan, Ajda Ağırbaş, Kağan Gürpınar
Klinik Adli Tıp P55 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran 2018 yılı adli raporların değerlendirilmesi Esen Kalaoğlu, Mustafa Kırtışoğlu, Fatma Topataş Kıyıksan, Ahmet Hilal
Klinik Adli Tıp P56 Yanık servisinde takip edilen hastaların adli tıbbi değerlendirilmesi Fatih Hitami Usluoğulları, Semih Korkut, Sıtkı Tıplamaz, Mehmet Akif İnanıcı
Klinik Adli Tıp P57 Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine zehirlenme ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi Fatih Hitami Usluoğulları, Ahmet Naziroğlu, Miraç Özdemir, Mehmet Akif İnanıcı 
Klinik Adli Tıp P58 Nadir görülen bir damar malformasyonu ve preop tetkiklerin önemi Fulya Burçin Cesur, Sibel Çağlar Atacan, Ajda Çetin Ağırbaş
Klinik Adli Tıp P59 Plastik merminin sebep olduğu yüz yaralanması: Olgu sunumu Gökmen Karabağ, Ufuk Akın, Ömer Faruk Aykır, Muhammed Alp Özdemir, Selma Saraç, Mehmet Sunay Yavuz
Klinik Adli Tıp P60 Sosyal bir sorun maganda kurşunu: Olgu sunumu Mücahit Oruç, Osman Kule, Ahmet Sedat Dündar, Ayhan Şahin, Osman Celbiş
Klinik Adli Tıp P61 Post-travmatik intrakranial hemoraji tedavisinde yer alan burrhole defektinin Türk Ceza Kanunu 87/1a ve 87/3 kapsamında değerlendirilmesi Kağan Gürpınar, Yüksel Aydın Yazıcı, Ömer Faruk Ardıç, Zehra Yavuz
Klinik Adli Tıp P62 Down Sendromunda maluliyet: İki olgu sunumu İbrahim Güneş, Savaş Görgülü, Nurettin Nezih Anolay, Mehmet Özbay, Şahin Nergizoğlu
Klinik Adli Tıp P63 Öncesinde görme arızası olan vakada göz travması sonrası maluliyet oranının tekrar hesaplanması  Savaş Görgülü, İbrahim  Güneş, Nurettin Nezih Anolay,  Mehmet Özbay,  Fatih Demir, Salih Durmuş
Klinik Adli Tıp P64 Bir künt travmatik lezyon olarak Morel-Lavallee lezyonu Melikşah Raşit Demircan, Selahattin Artuç, Alper Doğan, Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci
Klinik Adli Tıp P65 Eagle Sendromu: Olgu sunumu Ajda Çetin Ağırbaş, Sibel Çağlar Atacan
Klinik Adli Tıp P66 İmplant çıkartılan vertebra kırıklarında maluliyetin değerlendirilmesi Dilek Doğan Temiz, Mehmet Özbay, Yunus Emre Çakır, İbrahim Demir
Klinik Adli Tıp P67 Maluliyet oranı tespiti işlemlerinde olay öncesi ve sonrası tıbbi verilerin yeterliliğinin etkisi: Olgu sunumu Ersin Çelik, Ahmet Depreli, Mehmet Ali Malkoç, Mehmet Özbay
Klinik Adli Tıp P68 Trafik kazası akabinde gelişen temporal lineer fraktür ve epidural hematom nedeniyle opere edilen hastada gelişen organik kişilik sendromu ve maluliyet Zeynep Orhan, Özlem Akpınar, İpek İnci, Kubilay Kınoğlu, Afrodit Falihi, Nurettin Nezih Anolay
Tıbbi Uygulama Hataları P69 Radyoloji malpraktislerine farklı bir bakış açısı Mustafa Doğan, Tarık Sayın
Tıbbi Uygulama Hataları P70 Bariatrik cerrahide uygun olmayan endikasyona bağlı tıbbi uygulama hatası: Bir olgu sunumu Emre Özdemir, Mustafa Kabul, Bekir Dinçer, Nur Yalçınkaya, Mehmet Akif İnanıcı
Tıbbi Uygulama Hataları P71 Ortopedik cerrahide unutulan spanç: İki olgu sunumu Nur Yalçınkaya, Esra Nişikli, Mehmet Akif İnanıcı
Tıbbi Uygulama Hataları P72 Çocuk ürolojisinde taraf hatası: Olgu sunumu Şahin Bora Tekin, Çetin Orak, Nur Yalçınkaya, Mehmet Akif İnanıcı