"Gerçeğin peşinde, Adaletin hizmetinde."

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ADLİ TIP GÜNLERİ
POSTER BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI
KONU  KOD BİLDİRİ BAŞLIĞI  JÜRİ OTURUM ZAMANI  KİOSK
ADLİ BİLİMLER P 1 Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Üzerine Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi 19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
 EKRAN 1
P 2 Edinsel Kimerizm ve Nesep Tayini: İki Olgu
Prof.Dr. Rıza YILMAZ

P 4 Deprem Felaketinde Soyağacı Kurularak Yapılan Kimliklendirme Çalışmaları Doç.Dr.Murat Nihat ARSLAN 
ADLİ BİLİŞİM P 5 Kripto Para Cüzdanları ve Adli Bilişim Açısından İncelenmesi  19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
 EKRAN 2
P 6 Video Kayıtları Kullanılarak Araç Hız Tespiti Prof.Dr. Yaşar BECERİKLİ
P 7 Enf (Elektrik Şebeke Frekansı) Verilerinin Ses Sahteciliğinin Tespitinde Kullanılması Prof.Dr. Erol KAM
P 8 Adli Bilişim Vakalarında Materyallerden Alınan Dijital Kopyaların Canlandırılmasının Önemi
ADLİ PSİKİYATRİ P 9 Erotik Asfiksi Olgusuna Medikolegal Yaklaşım 19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 3
P 10 Psikotik Bozuklukta Kanibalizm: Bir Olgu Sunumu   Doç. Dr. Gökhan UMUT 
P 11 Çocuk İstismarında Yanlış Teşhis Örneği: Olgu Sunumu Uzm.Dr. Levent ORTAKÖYLÜ    
P 12 Cinsel İstismar Mağduru Olarak Adli Soruşturması Devam Eden Major Depresyon Tanılı Kız Çocuğun Yüksekten Atlayarak İntihar Girişimi- Olgu Sunumu 
P 13 Majör Depresyon Tanılı Kişinin İntihar Amaçlı Kendini 12 Kez Delici Kesici Alet İle Yaralaması - Olgu Sunumu  19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 4
P 14 Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne 2022 Yılında Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi Amacıyla Gönderilen Ve Ceza Sorumlulukları Olmadığı Veya Azalmış Olduğu Yönünde Karar Verilen Olguların Değerlendirilmesi Prof.Dr.Mehmet Sunay YAVUZ
P 15 Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Nedeniyle Tck 32.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Olgu Sunumu Uzm.Dr. Hasan AĞRITMIŞ
P 16 Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastanın Batına Ve Kalbe Nafiz Olan Delici Kesici Alet İle Suicid Girişimi- Olgu Sunumu 
ADLİ TOKSİKOLOJİ P 17 Head Space Gaz Kromatografi (HS/GC) Cihazı İçin En İyi Çalışma Koşullarının Belirlenmesi 19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 5
P 18 Yedi Yaşındaki Bir Çocukta Baldıran Otu İntoksikasyonu Prof.Dr. Ahmet BELCE
P 19 Antemortem Kan ve Sıvı Replasman Tedavisinin Postmortem Kan Etanol Konsantrasyonuna Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Göksün DEMİREL
P 20 Tarım İlaçlarının Oral Alımı İle İntihar Olgusu
P 21 Ev Bitkilerindeki Toksin Maddelerin Lc-Hrms Yöntemiyle Tespiti 19 EKİM 2023 PERŞEMBE
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 6
P 22 2023 Ocak-Temmuz Ayları Arasında Ankara Ve Çevresindeki İllerde Meydana Gelen Trafik Kazalarında Alkol Ve Yasaklı Madde Kullanım Oranlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
P 23 Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinin Akreditasyon Ve Validasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN 
P 24 Adli Toksikoloji Analizlerinde Kullanılan Sıvı Kromatografisi-Tandem Kütle Spektrometresi (Lc-Ms-Ms)    Cihazı İle İlgili Risklerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi                                                                                           Dr.Yeter Erol ÖZTÜRK
P 89 Atk Kimya İhtisas Dairesi Narkotik Şubesine 2022 Yılında Gelen Adli Dosyaların Değerlendirilmesi
KLİNİK ADLİ TIP P 25 Pediatrik Olgularda Zehirlenmeler  20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 1
P 26 Trafik Kazasının Tetiklediği Stresör Faktörlere Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu Prof.Dr. Tülin Tiraje CELKAN 
P 27 Akut Miyokard İnfarktüsü Bir Çocuk Olgu Sunumu  Uzm. Dr. Eren AKGÜNDÜZ
P 28 Hastane Yemeği Kaynaklı Gıda Alerjisine Bağlı Gelişen Anafilaksi: Olgu Sunumu Gıda Alerjisine Bağlı Gelişen Anafilaksi: Olgu Sunumu
P 29 Bitkisel Ürün Kullanımına Bağlı Gelişen Serebral Pontin Myelinozis Sonucu Ani Beklenmedik Ölüm
P 30 Karaciğer Kist Hidatik Rüptürü Nedeniyle Meydana Gelen Anafilaktik Şok Ve Ölüm: Olgu Sunumu 20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 2
P 31 Anüsünden Yabancı Cisim Çıktığı İddia Edilen Bir Bebek: Olgu Sunumu 
P 32 Dimetilasetamid Zehirlenmesi Sonrası Beyin MR Görüntülemesinde İzole Kortikal Tutulum: Vaka Sunumu  Prof.Dr. Sema DEMİRÇİN
P 33 Maternal Metamfetamin Kullanımıyla İlişkili İntrauterin Ölüm:  Olgu Sunumu Prof.Dr. Musa DİRLİK
P 34 Metamfetamin Zehirlenmesine Bağlı Bebek Ölümü
P 90 Kozmetik Ürünlere Bağlı Gelişen Cilt Reaksiyonları
MALULİYET P 35 Adana İlinde Adli Tıp Alanında Hizmet Veren Çalışanların Biyolojik Risk Algı Düzeylerinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi  20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 3
P 36 Künt Toraks Travması Sonucu Gelişen Bronşial Darlığın Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Açısından Önemi: Olgu Sunumu  Prof.Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
P 37 Amputasyona Giden Süreçte Elektronik Kelepçenin Rolü: Bir Olgu Sunumu   Uzm.Dr.Serdar ÖZDİL 
P 38 Septorinoplasti Öyküsü ve Pestisid Maruziyetinde Anosmi Gelişimi - Olgu Sunumu
SAĞLIK HUKUKU P 39 Lokal Anestezik İlaçlara Bağlı Methemoglobinemi Olguları 20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00
EKRAN 4
P 40 Septoplasti Ameliyatında Kafa Tabanı Kırığı Oluşması Komplikasyon mu? Tıbbi Uygulama Hatası mı? Prof.Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
P 41 Malpraktis iddiası ile açılan tazminat davalarında Yargıtay ve Danıştay’ın “Aydınlatılmış Onam (Rıza)” hususundaki görüşlerinin incelenmesi Uzm. Dr. Caner BEŞKOÇ
P 42 Enjeksiyon Nöropatisi Olgularında Erken Dönemde Medikolegal Değerlendirme
P 43 Fizik Tedavi Uygulamalarında Meydana Gelen Hotpack Yanığı Vakası
P 44 Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun Soruşturma Sürecine Etkisi 20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00
EKRAN 5
P 45 Koter Yanığı Olgularına Medikolegal  Yaklaşım Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK 
P 46 Mesane Kanseri Hastalarında İntravezikal Bcg Tedavisinin Hatalı Uygulaması – 3 Vaka Sunumu Uzm.Dr. Hüseyin SARI
P 48 Ameliyat Esnasında Oksijen Yerine Nitröz Oksit Kullanılması Sonucu Hipoksi Gelişen Bir Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Olgu Sunumu
P 49 Radyolojik Olarak Atlanmış Akciğer Tüberkülozu Bir Olgu Sunumu   20 EKİM 2023 CUMA
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00
EKRAN 6
P 50 Preoperatif Anestezi Değerlendirmesinde Çekilen Akciğer Grafisinde Atlanmış Bir Kanser Olgusu Prof.Dr. Recep FEDAKAR
P 51 Pulmoner Kitle ile Tanısı Konulan Bir Metastatik Koryokarsinom Vakası Dr.Öğr.Üyesi Kerem SEHLİKOĞLU   
P 52 Hatalı Yorumlanan Radyolojik Tetkik Sonucuna Göre Hatalı Tanı Konulması Malpraktis Midir?
P 53 Duyarlılık Artefaktı Nedeniyle Vücutta Yabancı Cisim Unutulduğu Düşünülen Bir Olgu Sunumu 
ADLİ TIP VE
ADLİ PATOLOJİ
P 54 Av Tüfeği Ses Fişekleri ile Meydana Gelen Ölüm Olgularının İncelenmesi 21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 1
P 55 Sağ Ventrikülde Milimetrik Metalik Yabancı Cisim: Deforme Saçma Tanesi Embolisi: Olgu Sunumu Prof.Dr.İbrahim ÜZÜN 
P 56 İkili Ölüm (Cinayet-İntihar): Olgu Sunumu Prof.Dr.Mehmet Sunay YAVUZ
P 58 Septalı Hymen Ve Gebelik: Olgu Sunumu
P 59 Van Ve Hakkari İllerinde Bebeklerin Beşiğe Bağlanarak Uyutulma Uygulamasının Asfiksi Üzerine Etkisi
P 60 Çay Bitkisi Toplarken Yılan Isırığına Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu 21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 2
P 61 Hepatik Arter Anevrizması Rüptürü: Postmortem Olgu Sunumu
P 62 Zihinsel Engelli Bir Erişkinde Yabancı Cisim Aspirasyonu – Olgu Sunumu Prof.Dr.Necmi ÇEKİN
P 63 Maternal Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Bebek Ölümleri Prof.Dr. Sait ÖZSOY
P 64 Tırda Ölüm - Bir Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgusunda Olay Yeri İnceleme Ve Otopsi Bulguları
P 65 Kafatası İçerisine Çarparak Yön Değiştiren ve Yüz Bölgesinde Giriş ve Çıkış Delikleri Oluşturan Mermi Çekirdeği - Olgu Sunumu
P 66 Türkiye’de 2018-2022 Yılları Arasında Meydana Gelen Ölümlerin Değerlendirilmesi 21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 3
P 68 Yıldırım Düşmesi Sonucu Ölüm: İki Olgu Sunumu Doç.Dr.Ferah KARAYEL
P 69 Ani İşitme Kaybı Nedeniyle Uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonucu Pnömotoraks ve Hava Embolisi Meydana Gelen Olgu Sunumu Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ATAN 
P 70 Travmatik Koroner Arter Diseksiyonu: Bir Olgu Sunumu
P 71 İstemli Ve İstem Dışı Cinsel İlişkide Tıbbi Bulgular Açısından Fark Nedir? 21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 4
P 72 Tek Giriş Ve Tek Çıkış Deliği Olan İki Ardışık Mermiye Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu
P 73 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2017-2022 Yılları İçerisinde İntihar İddiasıyla Gelen Kadın Olguların Otopsi Bulguları İle Sosyodemografik Bulguların Değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Mücahit ORUÇ
P 74 Olgu sunumu: İlaç intoksikasyonu ile ölen bir çocuk istismar vakası (Başlık Değişti) Prof.Dr. Gürsel ÇETİN
P 75 Farklı yöntemlerle meydana gelmiş çoklu travmaların kemik üzerindeki etkileri: İki olgu sunumu.
P 76 Boyna Bağ Tatbiki Sonucu Meydana Gelen Bulguların Çürümüş Cesette Değerlendirilmesi
P 78 Ası Vakalarında Simon Sign’s Değerlendirilmesi   21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 5
P 79 Tıbbi Kayıtların Düzeltilmesi/Silinmesi Taleplerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
P 80 İdrarını yaparken elektrik çarpması sonucu ölen çocuk olgu; Nadir bir penis yaralanması örneği Uzm.Dr. Caner BEŞKOÇ
P 81 Bolu İlinde Yaşlı İntiharları  Prof.Dr. İsmail Özgür CAN 
P 82 MELAS Sendromu Olgusunun Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi
P 83 Şiddet Maruziyeti Sonrası Kalp Krizi Olgularında İlliyet Bağı Sorunu: Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme 21 EKİM 2023 CUMARTESİ
(10:30 - 11:00)
(15:30 - 16:00)
(17:30 - 18:00)
EKRAN 6
P 84 Muharebe Sırasında Gerçekleşen Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Ölümlerde Mermi Çekirdeği Dağılımına Göre Koruyucu Zırh Geliştirilmesi Doç.Dr. Hüseyin Çetin KETENCİ
P 85 Yaşayan Bireylerde Ateşli Silah Mermi Çekirdeklerinin Adli Radyolojik Değerlendirilmesi Uzm.Dr. Uğur REYHAN  
P 86 Birden Fazla Sanıklı Kasten Öldürme Olayı: Olgu Sunumu
P 88 Bir Tanı İkilemi: Fiziksel İstismarı Taklit Eden Job Sendromu