"Gerçeğin peşinde, Adaletin hizmetinde."

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ADLİ TIP GÜNLERİ
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM PROGRAMII
KONU  KOD BİLDİRİ BAŞLIĞI JÜRİ SALON  OTURUM ZAMANI 
ADLİ TOKSİKOLOJİ S 1 1 Adli Tıp Kurumu (Atk) Toksikoloji Laboratuvarlarında Çalışan Laborantların Karşılaşabilecekleri Risklerin Fıne-Kınney Metodu İle Değerlendirilmesi KIRMIZI
SALON
19 EKİM 2023
Perşembe
(18:00 - 19:30)
S 2 2 Yeni Bir Katı Faz Ekstraksiyon Kolonunun Etkinliğinin Araştırılması
S 3 3 Bursa'da Uyuşturucu/Uyarici Maddeye Bağli Ölümlerin Değerlendirilmesi
S 4 4 Kanda, İdrarda Ve Tırnak Örneklerinde Lc-Qtof/Ms İle Metamfetaminin Kalitatif Ve Kantitatif Tayini   Prof.Dr. Ahmet BELCE
S 5 5 Erzurum ve Çevre İllerde Uyutucu, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımının Değerlendirilmesi            Dr.Mehmet AKDENİZ        
S 6 6 Çağın Tehlikesi Metamfetamin Bağımlılığının Kemometrik Modellerle Değerlendirilmesi
S 7 7 2018-2019 Yillarinda İstanbul’da Yapilan Otopsilerde Saptanan Uyuşturucu Uyarici Maddelere Bağli Ölümler İle Biyolojik Örneklerinde Madde Tespit Edilen Diğer Ölüm Olgularinin Değerlendirilmesi
S 8 8 Toksikolojik Analizlerde Daha Hızlı ve  Daha Ekonomik Bir Numune Hazırlama Yöntemi 
S 9 9 Karbon Monoksit Maruziyetinin Teşhisine Yönelik Yapay Zeka Temelli Alternatif Modeler Geliştirilmesi
ADLİ BİLİMLER S 10 10 2021-2022 Yılları Arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Dosyalarında Basit Tersimli İmza Kanaat Dercesinin Delil Niteliği Bakımından Yeri Ve Önemi YEŞİL
SALON
21 EKİM 2023
Cumartesi
(08:00 - 09:00)
S 11 11 Doğal Olarak Yaşlandırılmış Ve Üst Üste Kapalı Bir Kutuya Konularak Saklanmış Kâğıt Belgelerdeki Islak İmzalarda, Belgeler Arasındaki Mürekkep Difüzyonunun Belgeleri Tarihleme Açısından Önemi
S 12 12 Genişletilmiş Uzmanlar Kurulunca İncelenmek Üzere 2015-2019 Yılları Arasında Adli Belge İnceleme Şubesine Gönderilen Dosyaların Değerlendirilmesi Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
S 13 13 Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığında 2015-2022 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Kimliği Belirsiz Cesetlerde: Moleküler Genetik İnceleme İle Kimliklendirme Prof.Dr. Erol KAM
S41 14 Yakın Akraba Evliliğinde Anne Olmadan Babalık Tespitinde Yanlış Babalık Sonucu Verme Riskinin Araştırılması
S 14 15 Deprem Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olaylarına Yönelik Yapılacak Olan Adli İşlemler Konusunda Bir Saha Çalışması- İskenderun Örneği
ADLİ BİLİŞİM S 15 16 Adli Vakalarda Yapay Zekâ ile Görüntü Arama Motoru TURKUAZ SALON 21 EKİM 2023
Cumartesi
(08:00 - 09:00)
S 16 17 Ses Montaj İncelemelerinde Kullanılan Yöntemlerin Adli Bilişim Açısından Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Yaşar BECERİKLİ
S 17 18 Adli Vakalarda Kamera Görüntülerinden Araç Hızının Hesaplanması Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖRÇİN
S 18 19 Adli Bilişim Altyapi Yazilimi Geliştirilmesi
ADLİ PSİKİYATRİ S 19 20 Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Ceza Sorumluluğu: Yargıtay Kararları Işığında Kesitsel Bir Çalışma KIRMIZI
SALON
21 EKİM 2023
Cumartesi
(08:00 - 09:00)
S 20 21 Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Cinsiyet Tayini: 4 Olgu Sunumu
S 21 22 Bir Bölge Psikiyatri Hastanesine Zorunlu Yatışı Yapılan Adli Psikiyatri Hastaların Profillerinin İncelenmesi: Retrospektif Bir Çalışma Prof.Dr. Şenol TURAN 
S 22 23 Aile içi şiddet polikliniğine yakın partner şiddeti faili olarak başvuran olguların çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve şiddet ile ilişkisi Uzm.Dr. Hasan AĞRITMIŞ
S 23 24 Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine 2022 Yılında Başvuran Türk Medeni Kanunu’nun 405., 145. Ve 165. Maddesi Kapsamındaki Dosyalarının Adli Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi
S 24 25 Suça Sürüklenen Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi
MALULİYET S 25 26 Omurga Transvers Proçes Kırıklarına Yönelik Yapılan Maluliyet Hesaplamalarında Kullanılan Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi (Başlık Değişti) YEŞİL
SALON
21 Ekim 2023
Cumartesi
(18:00 - 19:30)
S 26 27 Parmak Amputasyonlarında Replantasyonun Maluliyete Etkisi Prof.Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
S 27 28 Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması ya da Yitirilmesi Yönünden Değerlendirilen Üst Ekstremite Ortopedik Arazlarının Maluliyet ve Özürlülük Açısından İrdelenmesi Uz.Dr.Mehmet Ali SELÇUK
SAĞLIK HUKUKU S 28 29 Doğal Ölüm Olgularında Görülen Post-Mortem Resüsitasyon Artefaktları TURKUAZ SALON 21 Ekim 2023
Cumartesi
(18:00 - 19:30)
S 29 30 2012-2022 Yılları Arasında Bireysel Başvuru Niteliğindeki Malpraktis (Tıbbi Uygulama Hatası) Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirmesi: Retrospektif Araştırma.
S 30 31 Acil Tıp Uzmanı Ve/Veya Acil Konsültan Hekimler Tarafından Değerlendirilen Vakalarda Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının İncelenmesi Uz.Dr. Hüseyin SARI
S 31 32 Genetik hastalık yönünden riskli, PGT sonrası iki kez anomali tespit edilen gebelik geçiren olgu sunumu Prof.Dr. Adem Karbuz 
S 32 33 Üst Kurula Gelen Pediatri Dosyalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
S43 Cinsiyet Değiştirme Vakalarında Yargıtay Ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi
ADLİ TIP VE
ADLİ PATOLOJİ
S 33 34 İntihar Ve Cinayet Vakalarında Tatuaj Ve Self Mutilasyon Değerlendirmesi KIRMIZI
SALON
21 EKİM 2023
Cumartesi
(18:00 - 19:30)
S 34 35 Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından 2011-2020 Yılları Arasında Duyularından Veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması Ya Da Yitirilmesi Ve/Veya Yüzünde Sabit İz Açısından Rapor Düzenlenen Olguların Değerlendirilmesi
S 35 36 Köpek Saldırılarının Adli Tıbbi Boyutu: 10 Yıllık Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma 
S 36 37 Baş Bölgesi Kemik Kırıklarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr.İbrahim ÜZÜN 
S 37 38 Ası Vakalarında Beden Kitle İndeksinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Zehra Zerrin ERKOL
S 38 39 Asansör İlişkili Ölümler Doç.Dr.Ferah KARAYEL
S 39 40 Genç Yetişkin Ve Adölesanlarda Scapular Morfometrik Ölçümlerle Yaş Ve Cinsiyet Tayini
S 40 41 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine Başvuran İnsan Isırığı İlişkili Olguların İncelenmesi
S 42 42 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2017-2022 Yılları İçerisinde Gelen Ası Olgularının Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi