"Bilimin ışığında adalet"

Başkanın Mesajı

baskan_resim
Doç.Dr Yalçın BÜYÜK
Adli Tıp Kurumu Başkanı

”Ulusal Adli Tıp Günleri”, geleneksel olarak yapılagelen ve yargı mensupları ile Adli Tıp/Adli Bilimler alanında profesyonelleri bir araya getiren, uygulamada yaşanan sorunların paylaşıldığı ve ortak akıl ile çözüm üretilen bir platform sağlayarak alanımıza önemli katkılar sağlamış bir organizasyondur. Bugüne kadar 15 kez yapılmış olması özelliği ile de en istikrarlı toplantılar arasında yerini almış olan Adli Tıp Günlerinin 16. sı 24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında yine Antalya’da ATGV tesislerinde yapılacaktır.

Bu toplantıda değişik ortamlarda tartıştığımız ve konunun paydaşlarıyla bir arada değerlendirmenin gerekli olduğunu düşündüğümüz konuları panel veya konferans konusu olarak belirlemeye gayret ettik.Tıbbi Malpraktis olgularında bilirkişilik ,yeni nesil psikoaktif maddelerin analizinde tarama- doğrulama testleri çerçevesinde yaşanan sorunlar, Yeni Bilirkişilik Kanunu kapsamında Bilirkişilik Uygulamaları, Maluliyet ve Özürlülük ile ilişkili değerlendirme farklılıkları tüzüklerde yeni düzenleme ihtiyacı gibi konular derinlemesine tartışma imkanı bulacağımız panel konuları arasındadır. Yüksek Yargı, Üniversitelerimiz ile birlikte ilgili kurum temsilcilerinin katılımını sağlayarak amaca matuf bir tartışma platformu sağlamak istiyoruz. Adli Bilişim, Trafik Kazası Bilirkişiliğinde simülasyon uygulamaları ve Kitlesel Ölümlerde Kimliklendirme Süreçleri de konferans konuları arasındadır.

Şüphesiz ki tartışıp birbirimizden istifade edeceğimiz konular sadece bu panel ve konferans konularından ibaret de olmayacaktır. Kahve araları, serbest saatler ve demli çay sohbetlerinde birbirimizi dinlemeye devam edecek, Akdeniz’in temiz deniz havasında banklarda gruplar halinde mini paneller de programda görünmeyen etkinlikler olarak yer alacaktır. Her şeyin ötesinde birbirimizi anlamaya, dinlemeye çalışacak, konuşacak, tanışacak ve tanış olacağız. Bilimsel ve sosyal açıdan oldukça verimli çıktıları olacağına inandığım 16. Ulusal Adli Tıp Günleri’ne katkı sağlamanızı bekliyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

16.Ulusal Adli Tıp Günleri düzenleme komitesi adına                                                                                               

Doç.Dr.Yalçın BÜYÜK
Kongre Başkanı